Avast

Jednotka obdržela od společnosti Avast, sponzorský dar v rámci projetku podpory jednotek požární ochrany ve výši 50.000 Kč. Za tyto finanční prostředky jednotka pořídí 2ks zásahových obleků a další kusé vybavení. 

Děkujeme společnosti Avast za tuto významnou podporu!