SDH

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy byl založen 28. března 1905 a letos tak oslaví 115 let existence. Prvním starostou sboru byl Josef Soukup a velitelem Josef Malý.

Sbor se aktivně zapojuje do kulturního a společenského života městské části a do činnosti pražských dobrovolných hasičů. Naši členové pořádají kulturní akce v obci (např. hasičský ples) a zapojují se do příprav dalších událostí, pracují s dětmi, zapojují se do sportovních soutěží v hasičském sportu; mezi nedílnou součást činnosti patří četná dobrovolnická práce a spolupůsobení na poli požární ochrany.

7. 12. 2020 byl na Valné hromadě SDH zvolen Výbor SDH, který pracuje v následujícím složení:

starosta SDHJiří Voříšek st.
místostarosta SDH, jednatelPetr Vltavský
hospodářHana Blahetová
vedoucí kolektivu mládežeIveta Vojtová
člen výboruVladimír Blaheta
člen výboruLibor Vojta
Revizní komise:
revizor SDHPetr Bednář
člen revizní komiseTereza Růžičková
člen revizní komiseBoris Popsimov