Mladí hasiči

Kliknutím přejdete na stránky Mladých hasičů, které jsou vytvořeny samotnými mladými hasiči.

Kolektiv mládeže SDH Dolní Měcholupy v současnosti zajišťuje fungování mládežnických družstev v kategoriích přípravky, mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dorostenek. Kolektiv čítá 34 dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let, na náplni jejich tréninků se podílí 11 vedoucích, kteří jsou držiteli osvědčení Vedoucího mládeže II. až III. stupně SH ČMS.

Hlavní náplní je soutěžení v celorepublikové Hře Plamen a v soutěžích požárního sportu. Kromě toho se účastníme dalších závodů (Český halový pohár, Český pohár,…) a memoriálů, uskutečňujeme výlety a víkendová soustředění. Pořádáme brigády a jiné společné akce a starší z nás se zapojují do příprav akcí SDH. Dorostenci mají možnost pokračovat mmj. jako vedoucí mládeže, a to po absolvování Letní školy instruktorů, kde potenciální mladé vedoucí z celé republiky vedou a školí i naši současní trenéři.

Tréninky probíhají na atletické dráze u hasičárny, v ul. Ke Slatinám 500. Během zimy se děti připravují v tělocvičně při ZŠ Kutnohorská.

Mezi největší úspěchy našeho kolektivu v novodobé historii patří:

Šestinásobná účast starších žáků na MČR Hry Plamen (2014-2019)

Šestinásobní mistři Prahy v rámci krajského kola Hry Plamen (2014-2019)

7. místo v celkovém hodnocení MČR Hry Plamen (2016, 2017, 2018)

Titul mistrů ČR v disciplíně Útok CTIF (2018)

2. vicemistr ČR v disciplíně Útok CTIF (2017)

Vedoucí kolektivu

Iveta Vojtová

vojtova.iveta@seznam.cz, tel.: +420 604 442 934

Vedoucí kolektivu koordinuje činnost vedoucích družstev a komunikuje se zájemci o vstup do kolektivu MH.

Družstva

Dorostenci

13 až 18 let, tréninky 2—3x týdně

Kategorie mladší 13-14 let, střední 15-16 let, starší 17-18 let

Vedoucí: Boris Popsimov

Dorostenky

13 až 18 let, tréninky 2—3x týdně

Kategorie mladší 13-14 let, střední 15-16 let, starší 17-18 let

Vedoucí: Libor Vojta

Starší žáci

Mladí hasiči ve věku od 10 do 15 let

Tréninky každé úterý 17:00-18:30 a čtvrtek 17:00-18:30

Vedoucí: Ondřej Vojta

Boris Popsimov, Petr Voříšek

Mladší žáci

Mladí hasiči ve věku od 6 do 10 let

Tréninky každý čtvrtek 17:00-18:00

Vedoucí: Iveta Vojtová

Michal Popsimov, Kristýna Vojtová, Alena Kašpárková

Přípravka

Mladí hasiči ve věku od 5 do 6 let, maximální počet dětí omezen

Tréninky každý čtvrtek 17:00-18:00

Vedoucí: Lukáš Plhal, Kristýna Vojtová

Klára Popsimovová