CAS 27 Dennis Rapier

V listopadu 2016 jsme si převzali techniku CAS K27 Dennis Rapier, který byl v užívání HZS Praha. Vůz byl převzat v provozuschopném stavu, nicméně abychom zaručili delší životnost CAS, rozhodli jsme se pro vlastní repasi vozu.