3. 2. 2023

HasiciDM

HASIČI PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY

T mobile

Jednotka obdržela sponzorský dar od společnosti T-Mobile ve formě dvou kusů mobilních tabletů Samsung  SM-T555 v hodnotě 19 000 kč. Tento dar využijeme k fungování jednotky během samotného výjezdu, kdy v  rámci systému Fireport, který máme od loňského roku, disponujeme aplikací Rescue Navigator. Spojení  tohoto daru a systému Fireport nám přináší rychlejší a přesnější navigaci k místu události a částečné  nahrazení analogového spojení pomocí „statusů“ s operačním a informačním střediskem HZS Praha.  Systém navíc umožňuje sledování aktuální polohy vozidel pomocí GPS a tak má operační středisko lepší      přehled. Chceme velice poděkovat společnosti T-Mobile za tento dar, který nám bude velkým pomocníkem.

Komentáře