3. 2. 2023

HasiciDM

HASIČI PRAHA – DOLNÍ MĚCHOLUPY

Smutná zpráva, zemřel náš člen a současně nejstarší Zasloužilý hasič

S lítostí jsme přijali zprávu, že v úterý 1. 9. 2020 zemřel ve věku 94 let náš nejstarší člen, pan Oldřich Podehradský.

Pan Podehradský zasvětil celý svůj život hasičskému řemeslu. Již v roce 1955 se zasloužil o výstavbu někdejší měcholupské požární zbrojnice a mezi lety 1973-1995 pak vedl sbor coby starosta SDH. Do posledních chvil pečoval o naši hasičskou kroniku a coby pamětník přispíval články do Zpravodaje obce. Za své zásluhy byl oceněn tituly Zasloužilý hasič a Řádem sv. Floriána.

Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 4. září 2020 v 9.00 hodin
v obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Komentáře